รายละเอียดการปรับปรุงระบบ

รายละเอียดเวอร์ชั่นการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น วันที่ปรับปรุง
1.1.1
18 มิ.ย. 2567
1.1.0
31 มี.ค. 2567
1.0.5
22 ก.พ. 2567
1.0.4
28 ก.พ. 2567
1.0.3
28 ธ.ค. 2566
1.0.2
2 ม.ค. 2567
1.0.1
16 พ.ย. 2566
1.0.0
16 พ.ย. 2566
รายละเอียดการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม

รายการใหม่ เวอร์ชั่น 1.1.1 วันที่ปรับปรุง 18 มิ.ย. 2567

ตั้งค่าคำโปรย เรียนดี มีความสุข ในหนังสือออก เมนู ตั้งค่า หรือ ปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา เพิ่มคำโปรย ไม่ต้องกรอก " " ให้กรอกข้อความที่ต้องการได้เลยค